Βιογραφικό

 

Προσωπικές πληροφορίες: 
Εθνικότητα:                           Ελληνική          
Τόπος Γεννήσεως:                  Θεσσαλονίκη, Ελλάδα
Ημερομηνία Γεννήσεως:         10/12/1985      
Οικογ. κατάσταση:                 Άγαμος

 

Διεύθυνση:
Καυταντζόγλου 4-6    
Τριανδρία Τ.Κ.: 55337           
Θεσσαλονίκη
Ελλάδα

 

Τηλέφωνο:
+30 6976977512           
 

E-mail:
dfytanid@civil.duth.gr
dfytanid@env.duth.gr

 

Web-Site:
http://utopia.duth.gr/~dfytanid

http://www.fytanidis.gr

 

Σπουδές:
2009-2011
Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης  
Πολυτεχνική Σχολή   
Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος   
Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών “Περιβαλλοντική Μηχανική και Επιστήμη”
Μεταπτυχιακή διατριβή: “Αριθμητική Προσομοίωση Συστημάτων Αερισμού ΧΑΔΑ με χρήση τεχνικών Υπολογιστικής Μηχανικής των Ρευστών (CFD) (Επιβλέπων: Καθηγητής Ευάγγελος Βουδριάς)

 

2008-2009
Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης  
Πολυτεχνική Σχολή   
Τμήμα Πολιτικών ΜηχανικώνΤομέας Υδραυλικών Έργων  
Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών “Υδραυλική Μηχανική”      
Μεταπτυχιακή διατριβή: “Αυτοματοποιημένη παραγωγή γεωμετρίας αγωγών και υπολογιστική ανάλυση” (Επιβλέπων: Καθηγητής Ιωάννης Β. Σούλης)

 

2003-2008
Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης  
Πολυτεχνική Σχολή   
Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών           
Τομέας Υδραυλικών Έργων  
Δίπλωμα Πολιτικού Μηχανικού        
(σειρά αποφοίτησης: 3ος)        
Διπλωματική εργασία: “Μεταφορά ροής και μάζας δια μέσου ημιδιαπερατών αγωγών. Η επιρροή της διατμητικής τάσεως” (Επιβλέπων: Καθηγητής Ιωάννης Β. Σούλης)

 

 

2000-2003
1ο Ενιαίο Λύκειο Τριανδρίας-Θεσσαλονίκη

 

1997-2000
2ο Γυμνάσιο Τριανδρίας-Θεσσαλονίκης       
  

Τομείς Επιστημονικού Ενδιαφέροντος      
Υπολογιστική Μηχανική, Υδραυλική Μηχανική (υπολογιστική, αναλυτική και πειραματική), Αλληλεπίδραση ροής-κατασκευών (Fluid-Structure Interaction), Υδρολογία, Υδραυλική και Διαχείριση Περιβάλλοντος, Εμβιομηχανική (Biomechanics), Ροή σκυροδέματος (Paste/Concrete/MortarRheology)       
Φυσική, Μαθηματικά, Αριθμητική Ανάλυση και Προγραμματισμός σε Εφαρμογές των παραπάνω αντικειμένων.           
 

Ξένες Γλώσσες:        
Πολύ καλή γνώση Αγγλικών 

 

Γνώσεις Πληροφορικής:     
Γενικές: MS Office 2010 (Word, Excel, PowerPoint, Access), Internet, DreamWeaver
Προγραμματισμός: Fortran, C, Visual Basic, MatLab, Maple,         
Engineering Software: AutoCAD 2012, ANSYS Workbench 14 (Fluent 14, CFX 14, Mechanical 14, Transient Mechanical 14, Design Modeler 14, Meshing 14), Fluent Gambit 2.3, OpenFOAM, Tecplot 360 2009, EnSight 7, Materialise Mimics 10, ESRI ArcGIS, Haestad Methods (WaterCAD, SewerCAD, Water-Hammer), National Instrument LabVIEW 2011

 

Δημοσιεύσεις σε Περιοδικά:

 1. Johannes V. Soulis, Dimitrios K. Fytanidis, Vassilios C. Papaioannou, George D. Giannoglou, 2011, “Oscillating LDL accumulation in normal human aortic arch - shear dependent endothelium”, Hippokratia, Volume 1, Issue 1, Pages  22-25 (http://www.hippokratia.gr/index.php/hippo/article/view/1329)
 2. Johannes V. Soulis, Dimitrios K. Fytanidis, Vassilios C. Papaioannou, George D. Giannoglou, 2010, “Wall shear stress on LDL accumulation in human RCAs”, Journal of Medical Engineering and Physics, Volume 32, Issue 8, Pages 867-877 (http://dx.doi.org/10.1016/j.medengphy.2010.05.011)

Λοιπή Ερευνητική δραστηριότητα (Συνέδρια, Ερευνητικά Έργα):

Συνέδρια:

 1. Δούνιας Α.Δ., Φυτανίδης Δ.Κ., Σούλης Ι.Β., 2012, "Μελέτη τυρβώδους ροής αέρα σε φυσική τοπογραφία", 8ο Πανελλήνιο Συνέδριο "Φαινόμενα Ροής Ρευστών" (Under Review)
 2. Μαρκούση Μ.Σ., Σούλης Ι.Β., Φυτανίδης Δ.Κ.,2012, "Υπολογιστική ανάλυση αεροδυναμικής φορτίσεως επί φωτοβολταϊκών συστημάτων", 8ο Πανελλήνιο Συνέδριο "Φαινόμενα Ροής Ρευστών" (Under Review)
 3. Σούλης Ι.Β., Φυτανίδης Δ.Κ., Λαμπρή Ο.Π., Γιαννόγλου Γ.Δ., 2012, "Τοπογραφία σχετικού χρόνου παραμονής και χαμηλής πυκνότηος χοληστερίνης μη-Νευτωνικών μοντέλων σε φυσιολογική αορτή", ο Πανελλήνιο Συνέδριο "Φαινόμενα Ροής Ρευστών" (Under Review)
 4. Φυτανίδης Δ.Κ., Σούλης Ι.Β., 2012, "Υπολογιστική ανάλυση πλημμυρικών κυμάτων με την μέθοδο VOF", 2ο Κοινό Συνέδριο ΕΥΕ-ΕΕΔΥΠ: 12ο Ελληνικής Υδροτεχνικής Ένωσης (ΕΥΕ) – 8ο Ελληνικής Επιτροπής Διαχείρισης υδατικών Πόρων (ΕΕΔΥΠ) (Δεκτή Εργασία)
 5. Αλεξίου Ν.Α., Σούλης Ι.Β., Φυτανίδης Δ.Κ., 2012, “Πειραματική και υπολογιστική ανάλυση 3D ροής σε εργαστηριακό κλειστό αγωγό”, 2ο Κοινό Συνέδριο ΕΥΕ-ΕΕΔΥΠ: 12ο Ελληνικής Υδροτεχνικής Ένωσης (ΕΥΕ) – 8ο Ελληνικής Επιτροπής Διαχείρισης υδατικών Πόρων (ΕΕΔΥΠ) (Δεκτή Εργασία)
 6. Χρυσοχοίδης Δ.Α., Σούλης Ι.Β., Φυτανίδης Δ.K., 2012, “Υπολογιστική ανάλυση πλημμυρικών κυμάτων”, 2ο Κοινό Συνέδριο ΕΥΕ-ΕΕΔΥΠ: 12ο Ελληνικής Υδροτεχνικής Ένωσης (ΕΥΕ) – 8ο Ελληνικής Επιτροπής Διαχείρισης υδατικών Πόρων (ΕΕΔΥΠ) (Δεκτή Εργασία)
 7. Soulis J.V., Lampri O.P., Fytanidis D.K., Giannoglou G.D., 2011, “Relative Residence Time and Oscillatory Shear Index of Non-Newtonian Flow Models in Aorta”, 10th International Workshop on Biomedical Engineering, Kos, Greece. (http://dx.doi.org/10.1109/IWBE.2011.6079011)
 8. Soulis, J.V., Fytanidis, D.Κ., Seralidou, K.D., Yiannis S. Chatzizisis, Y.S., Giannoglou, G.D., 2011, “Severity parameter and global importance factor of non-Newtonian models in 3D reconstructed human Left Coronary Artery”, 3rd Micro and Nano Flows Conference, August, Thessaloniki, Greece.
 9. Soulis, J.V., Fytanidis, D.Κ., Papaioannou, V.C., Giannoglou, G.D, 2011, “Oscillating shear index, wall shear stress and low density lipoprotein accumulation in human RCAs”, 3rd Micro and Nano Flows Conference, August, Thessaloniki, Greece.
 10. Soulis, J.V., Fytanidis, D.Κ., Seralidou, K.D., Karagkiozaki, V.C., Giannoglou, G.D., 2011, “Wall Shear Stress and low density lipoprotein concentration in stented arteries”, 3rd Micro and Nano Flows Conference, August, Thessaloniki, Greece. 
 11. Φυτανίδης Δ.Κ., 2011, Αριθμητική διερεύνηση φαινομένου θραύσης φράγματος με χρήση τεχνικών υπολογιστικής μηχανικής ρευστών, 3η Συνάντηση Υποψηφίων Διδακτόρων Πανεπιστημιακού Δικτύου Εκπαίδευσης, Έρευνας και Τεχνολογίας στην Υδρολογία και Περιβαλλοντική Διαχείριση Υδατικών Πόρων «ΥΔΡΟΜΕΔΩΝ», Ιούλιος, Αθήνα, Ελλάδα (Δεκτή Εργασία)
 12. Fytanidis, D.K, Soulis, J.V., Papaioannou, V.C., Giannoglou, G.D., 2010, “Oscillatory Flow in Human Arteries”, 10th International Conference on Information Technology and Applications in Biomedicine, November, Corfu, Greece. (http://dx.doi.org/10.1109/ITAB.2010.5687787)
 13. Σούλης Ι.Β.,  Σεραλίδ&µn;υ Κ.Β., Φυτανίδης Δ.Κ., Παπαιωάνου Β.Χ., Γιαννόγλου Γ.Δ., 2010, “Υπολογιστική Καρδιαγγειακή Μηχανική. Νέες δραστηριότητες εργαστηρίου Υδραυλικής Μηχανικής ΔΠΘ”, . 7ο Πανελλήνιο Συνέδριο "Φαινόμενα Ροής Ρευστών", Νοέμβριος, Θεσσαλονίκη, Ελλάδα (poster)
 14. Soulis J.V., Gianoglou G.D., Fytanidis D.K., Dimitrakopoulou D., Papaioanou V.C., 2010, “Unsteady LDL Transport in Normal Human Aortic Arch”, 7th International Conference on Nanoscience and Nanotechnologies, June, Ouranoupoli, Greece.
 15. Fytanidis D.K., Soulis J.V., Papaioannou V., Giannoglou G., 2010, “Oscillatory Flow and Mass Transport in Human Asteries: Examining the Correlation between LDL Accumulation and Oscillatory Flow Properties”, 4th International Conference from Scientific Computing to Computational Engineering, July, Athens, Greece.
 16. Georgiadis A.S., Fytanidis D.K., Anagnostopoulos N.S., 2010, “Simulating Self-Compacting Concrete Fluidity Tests Using Computational Fluid Dynamics Techniques: Approaches and Challenges”, 4th International Conference from Scientific Computing to Computational Engineering, July, Athens, Greece.
 17. Σούλης Ι.Β., Φυτανίδης Δ.Κ., Παπαιωάνου Β.Χ., Γιαννόγλου Γ.Δ., 2010, “Τοιχωματική διατμητική τάση και δείκτης παλμικής διατμήσεως σε ανθρώπινο αρτηριακό σύστημα”, 6ο Ετήσιο Συνέδριο Αθηροσκλήρωσης, Μάτριος, Θεσσαλονίκη, Ελλάδα. (poster)
 18. Soulis J.V., Giannoglou G.D., Fytanidis D.K.,  Papaioannou  V.C.,  Logothetidis S., 2009, “LDL Transport in 3D Reconstructed Human RCAs”, 6th International Conference on Nanoscience and Nanotechnologies, June, Thessaloniki, Greece

 

Ερευνητικά Προγράμματα:

 1. 25/01/2012 – Σήμερα: : Συμμετοχή με σύμβαση ανάθεσης έργου στο ερευνητικό πρό­γραμ­μα με χρηματοδότηση του ΤΣΜΕΔΕ με τίτλο: "Αλληλεπίδραση ρευστού-στερεού σε ανοικτούς αγωγούς" (Κωδικός Έργου 2128)
 2. 25/01/2012 – Σήμερα: Συμμετοχή με σύμβαση ανάθεσης έργου στο ερευνητικό πρό­γραμ­μα με χρηματοδότηση του ΤΣΜΕΔΕ με τίτλο: “Μεθοδολογία ηλεκτρονικής καταγραφής μετρήσεων (λήψη και επεξεργασία) στατικών πιέσεων σε πειραματικές μονάδες του εργαστηρίου υδραυλικής του Δ.Π.Θ.” (Κωδικός Έργου 2068)
 3. 31/01/11 – Σήμερα: Συμμετοχή με σύμβαση ανάθεσης έργου στο ερευνητικό πρό­γραμ­μα με χρηματοδότηση του ΤΣΜΕΔΕ με τίτλο: Υπολογιστική ανάλυση ροής στεφανιαίας αρτηρίας με χρήση νάρθηκα (STENT) (Κωδικός Έργου 1994)
 4. 10/09/09 – 06/09/10: Συμμετοχή με σύμβαση ανάθεσης έργου στο ερευνητικό πρό­γραμ­μα με χρηματοδότηση του ΤΣΜΕΔΕ με τίτλο: “Χρήση του Λογισμικού Mimics και Multiphysicsτης ANSYS” (Kωδικός Έργου 1792)
 5. 07/01/09 – 07/05/09: Συμμετοχή με σύμβαση ανάθεσης έργου στο ερευνητικό πρό­γραμ­μα με χρηματοδότηση του ΤΣΜΕΔΕ με τίτλο: “Κατασκευή Τρισ­διά­στα­της Γεωμετρίας Αυλών με Χρήση του Λογισμικού Mimics και Υπολογιστική Ανάλυση” (Kωδικός ;Oscillating shear index, wall shear stress and low density lipoprotein accumulation in human RCAs,1792) 

 

Πα&rhalpha;rho;kappa;ή iota;epsilon;iota;upsilon;sigmaf; iota;µnu;theta;kappa;ά tau;ίo;ακολ&µn;υθήσεις Συνέδριων, Σεμινάριων, Ημερίδων και Εκθέσεων:

 1. 2009, Θεσσαλονίκη, ANSYS Fluid Dynamics(ANSYS Fluent, ANSYS CFX, ANSYS Meshing, ANSYS Design Modeler), SimtecSoftware and Services Ltd
 2. 2009, Βόλος, Κοινό Συνέδριο ΕΥΕ (11ο) και ΕΕΔΥΠ (7ο) με θέμα «Ολοκληρωμένη Διαχεί­ρι­ση Υδατικών Πόρων σε Συνθήκες Κλιματικών Αλλαγών»
 3. 2008, Ξάνθη, Ημερίδα με θέμα «Νέες Τεχνολογίες στην Υδρολογία, στη Μηχανική των Αρδεύσεων και στην Περιβαλλοντική Προστασία»
 4. 2008, Ξάνθη, 4ο  Συνέδριο ΑΚΟΥΣΤΙΚΗ 2008
 5. 2008, Ξάνθη, Πανελλήνια Ημερίδα με θέμα «Προστασία των Ακτών από τη Διάβρωση»
 6. 2006, Βόλος, 3η Πανελλήνια Ημερίδα Υδρολογίας και Υδραυλικών Πόρων, «Αποτίμηση της Εφαρμογής της Οδηγίας WFD 2000/60/EC»
 7. 2006, Ξάνθη, 10ο Πανελλήνιο Επιστημονικό Συνέδριο Ελληνικής Υδροτεχνικής ένωσης
 8. 2006, Ξάνθη, 5ο Πανελλήνιο Συνέδριο Γεωτεχνικής και Γεωπεριβαλλοντικής Μηχανικης
 9. 2006, Θεσσαλονίκη, Σεμινάριο «Ανάλυση Συμπεριφοράς και Σχεδιασμού Επεμβάσεων Φέροντος Οργανισμού Ιστορικών Κτιρίων»
 10. 2004-05-06-07, Θεσσαλονίκη, Έκθεση “Infacoma”

 

Εργασιακή Εμπειρία:

 1. 14/11/08 – Σήμερα:

Διπλωματούχος Πολιτικός Μηχανικός ΔΠΘ

 1. 18/06/07 – 17/08/07     
  Πρακτική άσκηση στα πλαίσια του προγράμματος I.A.E.S.T.E. στο Groundwater Protectionand Restoration Group του Kroto Research Instituteστο University of Sheffield, UK, με αντικείμενο την έρευνα πάνω σε μοντέλο προσδιορισμού της ποσότητας της ουσίας MTBE στους υπόγειους υδρoφόρους      
  Supervisor: Prof. DavidΝ. Lerner(d.n.lerner@sheffield.ac.uk)          
 2. 01/07/06 – 31/08/06 και           
  01/07/05 – 31/08/05     
  Πρακτική άσκηση στην εταιρία “Βαθμίδα Ο.Ε”, με αντικείμενο τον σχεδιασμό και την κατασκευή Δομικών Έργων  
    

Βραβεύσεις:
2010, Υποτροφία από το Διατμηματικό  Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών “Υδραυλική Μηχανική” του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών του Δ.Π.Θ., για την επίδοση μου (σειρά 2ος) κατά την διάρκεια των μεταπτυχιακών μου σπουδών (2008-2009)
2007, Αριστείο και Βραβείο από το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος για την επίδοση μου (σειρά 1ος) στο πρώτο έτος (2004) των σπουδών μου στο τμήμα Πολιτικών Μηχανικών του Δ.Π.Θ.
2003, Αριστείο για την επίδοση μου στη Τρίτη τάξη Λυκείου          
2002, 3ος στους Πανελλήνιους Μουσικούς Αγώνες.

 

Άλλα ενδιαφέροντα και δραστηριότητες:

 1. Από το 2006, είμαι μέλος της τοπικής επιτροπής IAESTE Ξάνθης στης οποίας για τα έτη 2007 με 2010 διατέλεσα διαχειριστής (web-administrator) του δικτυακού της τόπου ( http://iaeste.xan.duth.gr/)
 2. Από το 2006 είμαι ενεργό μέλος του Student Branch της IEEE Ξάνθης
 3. Την περίοδο 2006-2007 διετέλεσα πρόεδρος του φοιτητικού Chapter “Εngineering in Μedicine and Βiology” της IEEE Ξάνθης
 4. Από το 2007, είμαι αρθογράφος του φοιτητικού περιοδικού «Εναλλάξ» του φοιτητικού συλλόγου «Γέφυρα»
 5. Μουσική (μουσική σύνθεση, σαξόφωνο, πιάνο και κιθάρα)